Fortjenestemedalje, og æresmedlemskap i Driv IL ble delt ut på årsmøtet 13.03.19

Postet av Driv Idrettslag den 14. Mar 2019

Fra venstre: Fortjenestemedaljer: Glenn Paulsberg, Kjell Hovde, Åsmund Jahr, Arne Kolbjørn Nøkleby. Æresmedlem: Per Erik Østlie. Fortjenestemedaljer: Sturla Kaasa Sr, Anne Kaasa, Nils Petter Wiik, Unni Østlie, Even Ungersness. Bakerst Eivind Ungersness, leder i Driv IL.
Fortjenestemedalje: Ole Kristian Ruud var ikke tilstede på årsmøtet og vil få medaljen overrakt i etterkant.

Bilde av fortjenestemedaljen som ble utdelt. På baksiden er det gravert årstall og navn på den enkelte.

De som ble tildelt fortjenestemedalje fikk blomster og begrunnelse for tildelingen.

For detaljer på æresmedlem, se egen sak: Per-Erik Østlie, æresmedlem

8.7 Krav til kandidatene for æresbevisninger

8.7.1 Fortjenestemedaljen

For å komme i betraktning til å bli tildelt fortjenestemedaljen i DRIV skal kandidaten ha minst 15 års medlemskap i laget. Kandidaten må i denne tiden ha deltatt aktivt i driften av laget eller gruppe(r) og/eller i sportslige aktiviteter på en slik måte at idrettslagets anseelse er blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Fortjenestemedaljen skal bare gis til kandidater som har markert seg spesielt positivt, og som har tilgodesett laget og medlemmene med arbeidsinnsats, tid og evt annen ressursbruk.

Fortjenestemedaljen skal kunne tildeles "hverdagsheltene" i laget like mye som til de som har oppnådd fremragende sports­lige resultater.

8.7.2 Æresmedlemskap

For å komme i betraktning til å bli æresmedlem i DRIV skal kandidaten ha minst 25 års medlemskap i hovedlaget. Kandidaten må i denne perioden ha deltatt i driften av laget eller gruppe(r) på en særdeles aktiv og prisverdig måte, og/eller i sportslige aktiviteter slik at lagets anseelse er blitt ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Det forutsettes en innsats langt utover det som en med rimelighet kan forvente av et medlem.

Æresmedlemskap er en hedersbevisning som henger meget høyt, og skal gi uttrykk for lagets takknemlighet for livslang innsats til beste for laget og medlemmene.

Æresmedlemmene er for all fremtid fritatt for betaling av medlemskontingent til laget.

Driv IL gratulerer :-)

Komiteen har bestått av Anne Mari Egner Stokseth (æresmedlem), Roar Killerud, Aud Hønsi (æresmedlem) og Sturla Kaasa sr. (Sturla Kaasa har av de andre i komiteen vært ekskludert i behandlingen av seg selv og av hans kone).

Komiteen la frem kandidatene for hovedstyret og hovedstyret vedtok å tildele hedersbevisning til alle kandidatene. Hovedstyret berømmer komiteen for å ha levert et grundig arbeid, og setter stor pris på den store jobben komiteen har lagt ned for å komme frem til kandidatene og vurderingen av disse.

Astrid Celius
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline