Driv IL har "bursdag" i dag, så i dag passer det godt med reprise på denne saken.Derfor ble det Driv

Postet av Driv Idrettslag den 17. Sep 2015
Navnet Driv hadde vel så mye med politikk å gjøre, som idrett.

Ungdommene som i sin tid stiftet Driv 10. april 1937 (de var tidlig i 20-årene), hadde sin bakgrunn fra arbeiderklassen og det var derfor helt naturlig at også idrettslaget fikk sterke bånd til sosialismen, både lokalt og nasjonalt.

De første ni årene het Driv til og med "Arbeidernes Idrettslag Driv", med "den røde stjerne" lysende øverst til venstre på klubbens logo, eller klubbemblemet, som man gjerne sa på den tiden.
Emblemet Knut Sandaker i sin tid tegnet, er omtrent identisk med logoen vi kjenner i dag. Grovt sett er det bare den røde stjerna som er borte – stjerna falt tidlig på 1990-tallet, lenge etter at Muren falt ...

For å forstå hvorfor man valgte nettopp navnet Driv, er det viktig å vite at det frem til krigsutbruddet i 1940 var to idrettsforbund her i landet – Norges landsforbund for Idrett og Arbeidernes Idrettsforbund. Landsforbundet var de borgerlige klubbers idrettsforbund, mens Arbeidernes Idrettsforbund var, som navnet tilsier, for idrettslag med bakgrunn i arbeiderklassen.


Prestegården
I dag er det forresten enkelt å lese hvor de ulike idrettslagene lå på det politiske kartet fram til 1946 – alle IF (idrettsforening), SK (sportsklubb) og så videre, var opprinnelig borgerlige klubber. Alle IL-klubber tilhørte arbeiderklassen.

Enebakk IF var altså en borgerlig klubb, så borgerlig at de til og med i perioder hadde sine klubbmøter i prestegården.

I motsetning lå Driv langt ute på venstresiden. På slutten av 1930-tallet var det flere i Driv som savnet det tredje idrettsforbundet – den kommunistisk utbryterorganisasjon, Kampforbundet for Rød Sportsenhet, som ble oppløst i 1934.


Driv-lederne var før krigen også klare motstandere av en sammenslåing av de to nasjonale idrettsforbundene til dagens Norges Idrettsforbund. De strittet mot, men tapte kampen – Norges Idrettsforbund ble stiftet i 1946.

Nei til Enebakk
Med forankringen i arbeiderklassen var valget av navn heller ikke overlagt tilfeldighetene, for de unge Driv-lederne i 1937.


De var først og fremst opptatt av å finne et navn som ikke hadde "Enebakk" i seg.


Ikke det at "Enebakk" var noe å skamme seg over, men det nye idrettslaget skulle stå på egne bein fra første dag, og ikke forbindes med de andre klubbene i bygda på den tiden – Enebakk IF, Ytre Enebakk Ski- og Fotballklubb, og IL Bjørn i Ekebergdalen.


Dessuten ble det lagt klare føringer fra Arbeidernes Idrettsforbund sentralt, om at nystiftede idrettslag skulle finne navn som markerte oppgangstider – at det skulle kunne skimtes lyspunkter for folk som var født til et liv i armod.Idrettslagene innen arbeiderbevegelsen ble oppfordret til å velge friske, moraliserende navn som Freidig, Rapp, Flint, Hardy, Fram og så videre.Flere forslag
Det lå flere forslaget på bordet den kvelden stifterne av Driv diskuterte klubbens navn – Speed, Finish, Driv og Hobby, var noen av de mest fremtredende forslagene.Hvem som først nevnte Driv er noe usikkert – noen sier det var Ivar Myrer, andre hevder det var Einar Buer. Sannsynligvis hadde de to snakket sammen før møtet og blitt enige om at Driv var det beste forslaget. Eller rettere sagt Arbeidernes Idrettslag Driv".Magne Johansen


Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline