Innmelding

Dere kan ikke velge parti. Jeg legger inn på parti i gruppene basert på fødselsdatoen deres.

Innmelding Driv IL og grupper

Fornavn og mellomnavn

DD.MM.YYYY

Tast inn navn og fødselsdato på alle familiemedlemmer. 1 person per linje.

Velg hvilke grupper du vil melde deg inn i.

Medlemskap 2018:


  • Medlemmer 0-16 år: kr 270
  • Medlemmer 17 år og eldre: kr 540
  • Familiemedlemsskap: kr 1080
  • Støttemedlemsskap: kr 280
  • Trenere/lagledere og styremedlemmer
    uten egen aktivitet eller egne barn i Driv: kr 100


Faktura for medlemskap i Driv IL sendes ut via Min Idrett: https://minidrett.nif.no/ .
Kontingenten er lik uansett når på året man melder seg inn.

For barn 0 - 12 år er det også en barneulykkesforsikring når medlemskontingenten er betalt.

Kontingenten refunderes ikke selv om man melder seg ut i løpet av året. 


Forklaring bruk av Min Idrett docx.pdf


Faktura for treningsavgift til gruppene sendes også ut via Min Idrett, med unntak av turn som har et eget system.


Hilsen klubbsekretær Astrid Celius
Dere som er medlem, men som ønsker å melde dere inn i en ny gruppe kan benytte kontakt oss skjemaet: http://www.driv-il.no/p/4080/k...
Det er også helt greit om dere benytter innmeldingsskjemaet, fordi jeg ser at dere er medlem alt og legger dere bare inn i den gruppen dere ber om.


Levert av IdrettenOnline