Innmelding

Her finner du oversikt over Drivs grupper og tilbud: Helsides annonse, årlig Driv IL. 24.8.17.pdf

Innmelding Driv IL og grupper

Fornavn og mellomnavn

DD.MM.YYYY

Tast inn navn og fødselsdato på alle familiemedlemmer. 1 person per linje.

Velg hvilke grupper du vil melde deg inn i.

Medlemskap 2017:
  • Medlemmer 0-16 år: kr 265
  • Medlemmer 17 år og eldre: kr 530
  • Familiemedlemsskap: kr 1060
  • Støttemedlemsskap: kr 275

Faktura for medlemskap i Driv IL sendes ut via Min Idrett: https://minidrett.nif.no/ .

Forklaring bruk av Min Idrett docx.pdf

Faktura for treningsavgift til gruppene sendes også ut via Min Idrett, med unntak av turn som har et eget system.

Hilsen klubbsekretær Astrid Celius


Dere som er medlem, men som ønsker å melde dere inn i en ny gruppe kan benytte kontakt oss skjemaet: http://www.driv-il.no/p/4080/k...


Det er også helt greit om dere benytter innmeldingsskjemaet, fordi jeg ser at dere er medlem alt og legger dere bare inn i den gruppen dere ber om.


Powered by: Bloc