Klubbskifte i langrenn 2019

Postet av Driv Idrettslag den 23. Jun 2018

Vi tilhører Akershus skikrets og må forholde oss til deres regler:
Akershus skikrets, regler og retningslinjer

Der ligger det et overgangsskjema som skal benyttes ved overgang til ny klubb:
Overgangsskjema

Husk at det er 2 måneders karantene ved klubbskifte. Det er utøvers ansvar at dette skjer på korrekt måte.

Du kan fint stå som medlem av Driv hovedlag og andre grupper i Driv, men du kan bare stå som langrenn utøver for en klubb i samme sesong.

Astrid Celius0 Kommentar

Mjærhallen og Enebakkhallen er sommerstengt

Postet av Driv Idrettslag den 21. Jun 2018


Mjærhallen og Enebakkhallen stenger for sommeren fra morgenen fredag 22.6.18.

Begge hallene åpner igjen mandag 6. august.

Astrid Celius0 Kommentar

Gratulerer til Henrik Stubberud med Lions Pokal for 2017

Postet av Driv Idrettslag den 20. Jun 2018

En stolt og glad Henrik med pokaler og blomst.

Henrik Stubberud vant Lions Pokal for 2017. Pokalen tildeles en person mellom 12 og 15 år (ungdomsskolealder) i Driv IL som har utmerket seg i en idrett og deltatt i en annen.
Per Eivind Grosvold fra Enebakk Lions delte ut pokalen på vegne av Enebakk Lions, og informerte om begrunnelsen for tildelingen. Ann Katrin P.Halvorsen delte ut blomster fra Driv IL
Det er hovedstyret i Driv som velger ut vinner etter innspill fra gruppene.
Alle kan være med å foreslå en kandidat

Ann Katrin P.Halvorsen, Henrik Stubberud og Per Eivind Grosvold.

Begrunnelse:
Henrik har gjennom mange år vært aktiv i fotball og langrenn i Driv IL Henrik trener bra året rund, enten det er fotballsesong eller skisesong. Alltid fokusert, alltid max innsats.

Skigruppa:Henrik har mye humor og glimt i øyet, og er med på å skape er godt miljø i skigruppa Han har vist meget bra fremgang i langrenn gjennom året 2017. Dette etter bra innsats og fokus på langrennstrening i løpet av høsten. Det vil bli artig å se hvor dette bringer Henrik.

Fotball: Henrik er en gutt med gode holdninger både på og utenfor banen. Han er en flott lagspiller som alltid går foran med positivitet og innsats. Henrik gir alltid 100% på treninger og kamp. Han er lærevillig og ønsker hele tiden å bli bedre. En smart spiller med godt overblikk.» Det har vært spennende og følge utviklingen hans som fotballspiller i 9 år nå. 

Astrid Celius


0 Kommentar

Æresbevisninger i Driv IL - forslag på kandidater ønskes innen 01.02.2020

Postet av Driv Idrettslag den 14. Jun 2018


Komité for æresbevisninger i Driv har igangsatt arbeid med å plukke ut, vurdere og fremme kandidater til å motta æresbevisninger, med formål tildeling på hovedlagets årsmøte mars 2020

Utdrag fra Drivs lover 8.3 Rett til å fremme kandidater:
Alle enkelt medlemmer i laget, trenere, lagledere og andre tillitsvalgte, gruppestyremedlemmer, gruppene og AU kan fremme skriftlige forslag på kandidater.
Alle forslag til kandidater som fremmes skal være skriftlige og begrunnede,

Forslag sendes leder av komitéen: Roar Killerud, Grevlingveien 24, 1914 Ytre Enebakk, eller via mail: roar.killerud@no.aga.com
Siste frist for å fremme kandidater er 1, februar 2020

8.7 Krav til kandidatene for æresbevisninger

8.7.1 Fortjenestemedaljen

For å komme i betraktning til å bli tildelt fortjenestemedaljen i DRIV skal kandidaten ha minst 15 års medlemskap i laget. Kandidaten må i denne tiden ha deltatt aktivt i driften av laget eller gruppe(r) og/eller i sportslige aktiviteter på en slik måte at idrettslagets anseelse er blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Fortjenestemedaljen skal bare gis til kandidater som har markert seg spesielt positivt, og som har tilgodesett laget og medlemmene med arbeidsinnsats, tid og evt annen ressursbruk.

Fortjenestemedaljen skal kunne tildeles "hverdagsheltene" i laget like mye som til de som har oppnådd fremragende sports­lige resultater.

8.7.2 Æresmedlemskap

For å komme i betraktning til å bli æresmedlem i DRIV skal kandidaten ha minst 25 års medlemskap i hovedlaget. Kandidaten må i denne perioden ha deltatt i driften av laget eller gruppe(r) på en særdeles aktiv og prisverdig måte, og/eller i sportslige aktiviteter slik at lagets anseelse er blitt ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Det forutsettes en innsats langt utover det som en med rimelighet kan forvente av et medlem.

Æresmedlemskap er en hedersbevisning som henger meget høyt, og skal gi uttrykk for lagets takknemlighet for livslang innsats til beste for laget og medlemmene.

Æresmedlemmene er for all fremtid fritatt for betaling av medlemskontingent til laget

Roar Killerud     Aud Hønsi       Sturla Kaasa sr.    Anne Stokseth

_________________________________________________________________________

Det er hovedstyret i Driv IL har oppnevnt denne komitéen for æresbevisninger i Driv IL.
Komiteens forslag til kandidater for æresbevisninger skal fremlegges for HS senest 1 måned før utdelingstidspunktet. Alle medlemmer av Komiteen skal være tilstede. Det er HS som tar den endelige avgjørelsen.

Astrid Celius


0 Kommentar

Det må være lov å skryte litt når vi har så mange flotte lag i Driv IL Fotball :-)

Postet av Driv Idrettslag den 14. Jun 2018


Det er helt umulig å få samlet alle, så det mangler nok noen barn/unge på bildene. 
Det er flere trenere/lagledere i Driv IL Fotball enn det som er med på bilene her, totalt 92 personer.

Tusen takk til styret, trenere og lagledere i Fotball. Uten dere har vi ikke noe Fotballtilbud i Driv IL

Astrid Celius

0 Kommentar

Hva er et idrettslag?

Postet av Driv Idrettslag den 7. Jun 2018


De fleste kan være enige om at i idrettslaget er vi fysisk aktive; her trener og konkurrerer vi. Her får vi nye venner og her har vi det gøy. Men hva er egentlig et idrettslag?

Et idrettslag er en demokratisk medlemsorganisasjon av og for medlemmene. Det er altså medlemmene selv som er ansvarlige for det tilbudet som gis i idrettslaget. Alle idrettslag har et styre, og det er styret som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. En gang per år skal det avholdes et årsmøte, og her legges det en del føringer som styret må forholde seg til. Idrettslagets budsjett vedtas bl.a. av årsmøtet. Er det ting du som medlem er misfornøyd med, ønsker å endre på, ønsker du kanskje å sette i gang en ny aktivitet, eller har du andre ideer og tanker? Da må du ta kontakt med styret i idrettslaget, og evt. også fremme saken for årsmøtet.

Det finnes to typer idrettslag; fleridrettslag - som tilbyr flere forskjellige idretter, og særidrettslag - som tilbyr en bestemt idrett.

Vanlige misforståelser:

  • «Jeg har betalt kontingent og treningsavgift, og da har jeg gjort mitt. Da skal idrettslaget legge til rette for et best mulig tilbud for meg».

Et idrettslag er ikke et kommersielt treningssenter, der andre er tilbydere av et produkt. Som medlem er du en del av idrettslaget, og du har selv ansvar for å være med å bidra. Det er vanlig med dugnad for å få idrettslaget til å fungere best mulig.

  • «Mitt barn er medlem, så derfor kan jeg møte på årsmøtet og si hva jeg mener!»

Et idrettslag er en medlemsorganisasjon og bare medlemmer har møterett på årsmøtet. Idrettskretsen anbefaler at idrettslagene har en lav kontingent, slik at også foreldre velger å melde seg inn.

  • «Jeg er uenig med styret og velger derfor å uttrykke min misnøye gjennom e-poster til hele idrettslaget eller gjennom sosiale medier og media.»

Dette er ikke måten å gjøre det på. Har du konstruktive innspill som du ønsker idrettslaget skal ta tak i, skal disse rettes til styret, evt årsmøtet. Da kan idrettslaget behandle innspillet på en skikkelig måte, uten at det blir en åpen konflikt i idrettslaget.

Av: Ida Kristin Gravermoen
Publisert: 05.06.2018 Norges Idrettsforbund


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline