Nytt tilbud for 5 og 6 klasse fra høsten.

Postet av Driv Idrettslag - E-sport den 30. Jun 2023

Har du en sønn eller datter som går i 5 eller 6 klasse som vil starte på E-sport?

I skjemaet du finner på qr koden under, kan dere melde deres interesse. Vi vil prioritere de som har foresatte som melder seg som lagledere eller trenere. Vi vil også etterstrebe kjønnsbalanse.

I første runde har vi plass til 12 stykker. Om det blir stor pågang og vi får nok foreldre som kan bidra vil vi åpne for flere partier.

I August vil vi sende ut invitasjon til de 12 som får plass. De må da melde seg inn i Driv og E-sportgruppen på våre hjemmesider.