Politiattester i Driv IL

SLIK GÅR DU FREM FOR Å SKAFFE DEG EN POLITIATTEST

Krav om politiattest i DRIV IL
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Driv IL blir ordningen håndtert på følgende måte:
Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Klubbsekretær Astrid Celius
post@driv-il.no
Tlf: 900 68 834

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Med vennlig hilsen
Styret i Driv IL


Nye rutiner for innhenting av politiattest:

Dere må kontakte meg først for å få bekreftelsen fra Driv som skal følge søknaden deres.

Dere søker selv elektronisk, og logger inn med bankid: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Når dere har logget inn så kommer dere til søknadskjemaet som dere fyller ut.

·Under kategori så velger dere frivillige organisasjoner

·Under formål så velger dere frivillige organisasjoner

·Under merknad så skriver dere ingenting.

·Husk å laste opp bekreftelsen også.

(For dere som er under 18 år, så må foresatte også signere på bekreftelsen dere får fra meg før den lastes opp)


Si fra når attesten kommer tilbake fra politiet, for da må jeg se den og godkjenne den til bruk i Driv.
Det er ikke lov å være med som trener før jeg har godkjent attesten.
Det pleier å holde med et bilde via mobilen. Sladd gjerne personnummeret ditt for det trenger ikke jeg. 
Spør meg hvis noe ble uklart så hjelper jeg degPersoner som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.


Med vennlig hilsen
Astrid Celius
Klubbsekretær Driv IL