Barneidrett


Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.


Info er hentet fra NIF
Barneidrettsansvarlig i Driv IL er June Vollebekk: junevollebekk@icloud.com