Innmelding


DRIV IL LADIES: Velg Friidrett, så forstår jeg at dere skal inn på Driv IL Ladies :-) 


Medlemskap 2023:

 • Medlemmer 0 - til og med 16 år: kr 300
 • Medlemmer 17 år og eldre: kr 600
 • Familiemedlemsskap:
  kr 1250
 • Støttemedlemsskap:
  kr 350
 • Trenere/lagledere og styremedlemmer
  uten egen aktivitet eller egne barn i Driv: kr 150

Faktura for medlemskap i Driv IL sendes ut via Min Idrett: https://minidrett.nif.no/
Kontingenten er lik uansett når på året man melder seg inn og refunderes ikke.
For barn 0 - 12 år er det også en barneulykkesforsikring når medlemskontingenten er betalt.

Forklaring på oppsett og bruk av MinIdrett.pdf

Faktura for treningsavgift til gruppene sendes også ut via Min Idrett

Hilsen klubbsekretær Astrid Celius