Drivs lover

Drivs lover pr 18.03.2020.pdf

I tillegg finnes det retningslinjer som skal oppdateres (gamle styre og stell)