Forslag på kandidater til fortjenestemedalje og æresmedlem i Driv IL sendes innen 11.3.15

Postet av Driv Idrettslag den 3. Mar 2015
Det finnes to kategorier av æresbevisninger i Driv IL
1.1 Fortjenestemedaljen
1.2 Æresmedlemskap

Alle enkelt medlemmer i laget, trenere, lagledere og andre tillitsvalgt, gruppestyremedlemmer, gruppene og AU kan fremme skriftlige forslag på kandidater.

Forslag sendes,med begrunnelse, til klubbsekretær på post@driv-il.no innen 11.3.15

Fortjenestemedaljen:
For å komme i betraktning til å bli tildelt fortjenestemedaljen i Driv skal kandidaten ha minst 15 års medlemskap i laget. Kandidaten må i denne tiden ha deltatt aktivt i driften av laget eller gruppe(r) og/eller i sportslige aktiviteter på en slik måte at idrettslaget anseelse er blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Fortjenestemedaljen skal bare gi til kandidater som har markert seg spesielt positivt, og som har tilgodesett laget og medlemmene med arbeidsinnsats, tid og eventuelt annen ressursbruk.

Fortjenestemedaljen skal kunne tildeles"hverdagsheltene" i laget like mye som til de som har oppnådd fremragende sportslige resultater.

Æresmedlemskap
For å komme i betraktning til å bli æresmedlem i Driv skal kandidaten ha minst 25 års medlemskap i hovedlaget. Kandidaten må i denne perioden ha deltatt i driften av laget eller grupper(r) på en særdeles aktiv og prisverdig måte, og/eller i sportslige aktiviteter slik at laget anseelse er blitt ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Det forutsettes en innsats langt utover det som en med rimelighet kan forvente av et medlem.

Æresmedlemskap er en hedersbevisning som henger meget høyt, og skal gi uttrykk for lagets takknemlighet for livslang innsats til beste for laget og medlemmene.

Æresmedlemmene er for all fremtid fritatt for betaling av medlemkontingent til laget.

0 Kommentar

Kommentarer

Kommentarfelt er stengt

Levert av IdrettenOnline