Merkedagen

Postet av Driv Idrettslag den 16. Jun 2016

19. juni vil for all fremtid være en merkedag i Drivs historie!

Verken før eller siden er det blitt fattet så mange viktige og avgjørende beslutninger under ett og samme møte, som under medlemsmøtet i Driv 19. juni 1945. Verdenskrigen var nettopp over og de unge Driv-lederne, med Einar Buer i spissen, boblet av entusiasme for å komme i gang og skape en ny hverdag for folk flest i Ytre Enebakk. Det gjorde de til gangs under medlemsmøtet der de tok beslutninger som har hatt og fortsatt har, stor betydning for alle generasjoner i denne delen av kommunen.

Her er noen av avgjørelsene som ble tatt i løpet av sommerkvelden:

O Fotballgruppa blir opprettet med Iver Ersrud som første leder. I tillegg ble Thorolf Jørgensen utpekt til kaptein for A-laget. Det lå i kortene at fotball bare var en idrett for voksne menn, og i hvert fall ikke for kvinner. «Karene skal sparke fotball og kvinnfolka kaste håndball», ble det gjerne sagt.Et av de aller første fotballagene i Driv. Foran fra venstre: Kåre Gjølstad, Olaf Johansen, Iver Ersrud. I midten fra venstre: henry Hansen, harry Bakke og Arnt Sulerud. Bakerst fra venstre: Odd Myhre, Ivar Bjerkeland, Leif Borgersen, Oddvar Vold og Kåre Myhre

O Ideen om en fotballbane på «Plassen» blir lagt frem og den ferske fotballgruppa får i oppdrag å innlede forhandlinger om kjøp et av område av Johan Homsen på Kjepperud. Området det var snakk om, er der Drivplassen ligger i dag….

O Det blir lagt frem planer for en hoppbakke på Østby. Også det prosjektet blir realisert.

O Det blir bestemt å utgi en klubbavis. Medlemsbladet skulle hete «Drivkrafta» og Birger Buer blir bladets første redaktør.

O Medlemsmøtet bestemmer at det snarest mulig må arrangeres en basar for å rette opp lagets økonomi. Samtlige medlemmer av Driv blir pålagt å gi minst en gevinst hver til basaren….

o For å dyrke samholdet i Driv blir det bestemt å arrangere en tur for lagets regning til Lystadlandet (sørenden av Lyseren) i forbindelse med St. Hansfesten der. Samtidig blir det gjort klinkende klart man ikke vil tillate noe form for bråk da dette «kan skade Drivs rykte».

O Siste punkt på dagsorden den kvelden var å opprette håndballgruppa, men bare for damer, som det het. Aslaug Kjensli og Bjørg Børresen fikk ansvaret for å dra i gang gruppa.

Magne Johansen

Du er helt unik med Drivs historie Magne :-)Tusen takk nok en gang

Astrid

.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline