Trener/lagleder/foreldremøte onsdag 17.oktober kl.19.00 på klubbhuset

Postet av Driv Idrettslag - Fotball den 5. Okt 2018

Det innkalles herved til et trener/lagleder/foreldremøte i Driv IL Fotball onsdag 17.oktober kl.19.00 på klubbhuset på Drivplassen.

Agenda er

  • Oppsummering av årets sesong, 
  • Planlegging av neste sesong 
  • Forslag om bytte av fotballkrets fra Oslo til Østfold.   

 Hovedargumentene for å bytte er følgende:

  1. Økt vold og trusler ifm kamper i Oslo fotballkrets (OFK) 
  2. Unngår kø og høye bompengeutgifter
  3. Bedre sportslig profil, flere klubber på samme «nivå» 


Punkt 1. 

De siste 4-5 årene har mange av Drivs lag opplevd endringer i Oslo-fotballen. Trusler og vold fra aggressive motspillere og tilskuere har ført til flere uønskede og ubehagelige opplevelser. Dette gjelder både senior, junior, ungdomslag og ved et par tilfeller, dessverre helt ned i barnefotballen. Dette har undertegnede og mine forgjengere ved flere anledninger rapportert, uten at vi opplever at OFK har tatt dette på alvor. Samtalene rundt bytte av krets ble fremmet som en løsning allerede i 2013. Flere hendelser denne sesongen har aktualisert saken og gjør at styret ser flere fordeler enn ulemper ved å bytte krets, men ønsker en bredere involvering av trenere, lagledere og foreldre for å forankre et eventuelt skifte av krets best mulig.


Punkt 2.

Å spille i ØFK er ofte myteomspunnet med lange reiser til Halden, Sarpsborg osv. Slik ØFK bygger opp sin krets i dag (nord/sør), er det ikke lenger slik, spesielt ikke i barne- og ungdomsfotballen. For Driv sin del vil det i all hovedsak bli reiser til Ås, Drøbak, Spydeberg, Tomter, Askim og Moss. 

Sammenlignet med Holmlia, Hauketo, Høybråten og Grorud er ikke dette reiseforskjell av betydning. Det vil naturlig nok aldri være noen garantier for at vi ikke får tildelt et lag i den sørlige delen av Østfold. Styret er dog av den oppfatning at en trygg og sikker arena for barn og ungdom veier tyngre enn økt reiseavstand. Det skal også påpekes at vi i dag har flere av våre lag som må reise godt over en time til bortekamper. J17 har i år blant annet Dikemark, Lommedalen og Fossum som alle er over en times reise hver vei. 

Det påpekes fra enkelte trenere i barnefotballen at det i dag kan by på store utfordringer å spille bortekamp på Romsås eller Nesodden kl.17.00. Da de fleste kampene i ØFK starter tidligst kl.17.30 og rushtrafikk vil være et fremmedord ser styret at dette kan bli enklere for flere av lagene. 

 Å vende sørover mot ØFK vil også spare trenere, oppmenn og foreldre for bompenger i løpet av en lang sesong i tillegg til å unngå kø og rushtrafikk i Oslo. 


Punkt 3.

Driv IL er en breddeklubb med tilsvarende profil. I dag møter våre lag i alle aldre flere lag fra eliteklubber og nivået generelt i OFK er noe høyere enn resten av landet. Styret mener at det kan ha en sportslig positiv effekt å flytte til ØFK da vi møter flere klubber med samme profil og tilsvarende størrelse. Dette harmonerer også med idrettslagets visjoner «Trivsel, bredde, kvalitet» 


Oppsummert fra styrets sideFordeler

Ulemper

OFK

- Som regel kortere reisevei

- Kjøring gjennom Oslo i rushtid

- Bompenger

- Økende grad av aggressivitet på banen og på sidelinjen/flere uheldige hendelser de siste årene

- Spillere opplever utrygghet og mister spilleglede

- Større grad av nivådeling på en del lag matcher ikke Drivs breddeprofil

ØFK

- Mer fokus på breddefotball

- Sportslig bedre match for mange av våre lag

- Mindre bompenger og ikke kø

- Unngå ukultur som i økende grad preger OFK

- Tryggere for spillere og publikum

- Større geografisk område, så noe lengre reisevei (men kretsen er delt i nord/sør slik at det i barne- og ungdomsfotballen hovedsakelig vil bli reiser til Ås, Drøbak, Spydeberg, Tomter, Askim og Moss) 

Eventuelle innspill i forkant av møtet sendes til undertegnede innen mandag 15.oktober


Sportslig hilsen

Styret 

Driv IL Fotball


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline