Hipp, hurra med Driv 17.mai

Postet av Driv Idrettslag den 14. Mai 2016

Det var Driv som i sin tid fikk fart på feiringen av nasjonaldagen her i bygda, og det var Driv som fikk stablet på beina det første skolekorpset til å gå foran i 17. mai toget.

Driv har arrangert det meste av folkelige aktiviteter i Ytre Enebakk helt siden noen ungdommer, med Einar Buer i spissen, stiftet idrettslaget i 1937. Og det har nødvendigvis ikke bare hatt med sportslige aktiviteter å gjøre.

I alle år har idrettslaget påtatt seg et sosialt ansvar langt utover det man kan forvente av et lag som har som formål å legge forholdende til rette for idrettslig aktivitet.

Som nevnt var det Driv som fikk fart på feiringen og langt på vei formet det 17. mai-programmet vi kjenner i dag.

Ved Våg
De første årene ble nasjonaldagen feiret ved Vestby bru – altså på plassen på den andre siden av hovedveien for Shellstasjonen – til høyre når du går opp alleen til Vestby gård, eller golfbanen, om du vil.

Hans Ekeberg var formann i Ytre Enebakk skolekrets tidlig på 1950-tallet, og det var han som tok kontakt med Driv for å høre om de kunne tenke seg å overta ansvaret for 17. mai-feiringen. Svaret var selvfølgelig ja.

Lærerne ved barneskolen satte imidlertid ned foten, og ville ha et ord med i laget. Lærerne mente det først og fremst var skolens oppgave å arrangere 17. mai her i bygda.

Det ble møter og diskusjoner, og det hele endte med at Driv sto som arrangør av 17. mai fra 1955, i samarbeide med lærerne.

Hornmusikk
En av forpliktelsene Driv påtok seg var å skaffe til veie hornmusikk. Alle 17. mai-tog med respekt for seg selv måtte jo ha et musikkorps marsjerende i spissen på toget.

Og musikk ble skaffet. Musikantene i Tomter musikkorps ble hentet med lastebil for å gå først i toget fra Mari kirke og opp til Drivplassen.

Selv etter at 17. mai-arrangementet ble flyttet fra Drivplassen til barneskolen i 1959, har Driv nesten alltid bidratt med underholdningen på skoleplassen under nasjonaldagen. Turgruppa har vært et fast innslag i mange år. På bildet er det Linda Moen som viser sine ferdigheter. Foto: Inger Key Thoren.

Underskudd
Det hører også med til historien at det første 17. mai-arrangementet endte med et underskudd på 9,51 kroner, og at kommunen dekket underskuddet. Vel og merke etter at Driv hadde søkt om det.

Skolekorps
De neste årene gikk det bedre økonomisk og etter feiringen i 1957 bevilget Driv 200 kroner til dannelse av «Hornmusikken i Ytre Enebakk» - forløperen til dagens Ytre Enebakk skolemusikkorps. Dermed begynte snøballen å rulle.

Skolestyrer Sigvart Tallaksen tok grep og arrangerte i februar 1958 et møte i foreldrerådet ved skolen for å drøfte muligheten for å starte et eget korps i bygda. En av lærerne (sannsynligvis Peder Bergsvik) var så raus at han forærte 500 kroner.

Det ble igangsatt innsamlingsaksjon både blant bemidlede og vanlige folk, og allerede etter kort tid var det samlet inn 12.000 kroner. Det blir hevdet at trelasthandler Alfred Svendsen var blant de aller største bidragsyterne, uten at selv summen er kjent.

Instrumenter
Allerede i mars 1958 ble det kjøpt inn 22 instrumenter og lærer Ingvar Steinnes ved skolen, påtok seg dirigentjobben. Dermed var Ytre Enebakk skolemusikkorps et faktum.

Skolekorpset ble stiftet for sent til at de kunne gå i spissen for 17. mai-toget i 1958, som ble det siste året Driv arrangerte nasjonaldagen.

Lærerne ved Ytre Enebakk barneskole tok på nytt til orde for at de skulle arrangere alene og at det hele skulle foregå på skolen. Driv bøyde av og fra 1959 er 17. mai blitt arrangert med sekkeløp, tale for dagen og pilkast, som gjerne ble vunnet av Alf Bråten.

Det passet ekstra godt å flytte 17. mai-arrangementet i 1959 til barneskolen – nå hadde nemlig medlemmene i det nyetablerte skolekorpset øvd nok til at de kunne lede an i toget.

Magne Johansen

Takk Magne, for nok en flott artikkel fra Drivs historie :-)

Her finner du resten av Magnes historier: http://www.driv-il.no/blog/1100138397/driv-idretts...


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.